Background

İdare Avukatı
İdare Hukuku

Ankara idare Avukatı

İdare Avukatları Ne Yapar?

Kamu idaresinin faaliyet ve örgütlenmesini düzenleyen, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, kamu yararının gerçekleştirilmesi ve idarenin işleyişinin belirlenmesi için temel bir çerçeve oluşturur. İdari dava avukatı, kamu idaresinin işlemleri ve eylemleri ile ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eden ve hukuki danışmanlık hizmeti veren avukattır.

İdare hukuku, devletin idari faaliyetlerini, idari işlemleri ve kamu hizmetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, devlet organlarının ve kamu kurumlarının işleyişi, yetkileri, işlemleri ve vatandaşlarla olan ilişkileri üzerinde odaklanır. İdare hukuku, kamu idaresinin yasallık ilkesine uygun hareket etmesini sağlamak, kamu hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulmasını düzenlemek ve bireylerin kamu gücü karşısındaki haklarını korumak amacıyla oluşturulmuştur.

İdare hukukunun temel konuları arasında şunlar bulunur:

 • İdari Yargı: Kamu idaresinin işlemlerine karşı yargı yoluyla itiraz edilebilmesini sağlayan sistemdir. Bireylerin idari işlemler karşısında hak arayabilecekleri mekanizmaları içerir.
 • İdari İşlemler: Kamu idaresinin hukuki işlemleri, kararları, yönetmelikleri ve genelgeleri gibi faaliyetlerini kapsar. Bu işlemlerin hukuka uygunluğu, idare hukukunun temel ilgilerinden biridir.
 • Kamu Hizmetleri: İdarenin toplumun genel yararına sunduğu hizmetlerin düzenlenmesi. Bu, eğitim, sağlık, ulaşım gibi kamu hizmetlerinin nasıl sunulacağını ve yönetileceğini içerir.
 • Kamu Görevlileri Hukuku: Devletin veya kamu kurumlarının çalışanları ile ilgili hukuki düzenlemeleri içerir. Kamu görevlilerinin ataması, görevleri, sorumlulukları, disiplin işlemleri gibi konular bu alana girer.
 • Kamu İhaleleri: Kamu kurumlarının mal ve hizmet alımları, yapım işleri için düzenlenen ihale süreçlerinin hukuki çerçevesini belirler. Bu, şeffaflık, rekabet ve eşit muamele ilkelerine dayanır.

 • İdare hukuku, kamu idaresinin vatandaşlarla olan ilişkisinde denge ve adaletin sağlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, idarenin keyfi veya hukuka aykırı hareket etmesinin önüne geçerek, bireylerin haklarının korunmasında önemli bir rol oynar. Bu hukuk dalı, kamu idaresinin etkinliğini ve hesap verebilirliğini artırmak için de kritik öneme sahiptir.

  Google Yorumları

  Geri Dönüşler Bizim için Önemlidir!

  Avukat Çağrı Ayboğa Avukatlık Bürosu, Ankara


  İletişim Bilgileri

  Aşağıdaki iletişim ve lokasyon bilgilerimiz ile bize ulaşabilirsiniz.

  Adres: Emek, Bişkek Cd. 26/3, 06490 Çankaya Ankara

  Telefon: +90 312 215 55 15

  Whatsapp: Tıklayınız.

  EPosta: info@ayboga.av.tr

  Lokasyon: Google Maps için Tıklayın

  Lokasyon Tarifi: Ankara'nın kalbi olan Çankaya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki adresimize ulaşmak son derece kolaydır. Başlangıç noktanız Kızılay ise, Atatürk Bulvarı'ndan güneye doğru yol alın. Yolunuz Milli Müdafaa Caddesi'ne düşecektir; buradan Anıtkabir istikametine doğru devam edin. Emek Mahallesi'ne varınca, Bişkek Caddesi'nden ilerleyin. Bu cadde boyunca yürürken, 26/3 numaralı yapıyı sağ tarafınızda göreceksiniz. Bu basit adımlarla, bizi rahatlıkla bulabilirsiniz.